Wees er snel bij! Er zijn nog slechts 5 plekken beschikbaar!

Het belang van CO2 compensatie in relatie tot reizen

Reizen zijn vaak fysiek en vinden plaats over land en zee. Het zijn ook reizen van de geest, omdat elke reis noodzakelijkerwijs een mentale reis is. Er op uit trekken en de wereld verkennen is een fundamenteel menselijk proces, waarin de context van een ons bekende wereld verschuift, om niet alleen  andere culturen, waarden en mensen te ontdekken, maar ook wie we zelf zijn en of het gewoon toeval is van geschiedenis en of plaats.

Daarom gaan we op reis naar plekken die soms vergeten of onbekend zijn en zullen we ons van elke beweging moeten realiseren welke ecologische voetafdruk gemaakt wordt om ze ook ‘net zero’ te compenseren. Dat kan je op verschillende manier doen en voor mij is het belangrijk om daadwerkelijk te zien met welk resultaat je kan bijdragen. 

Green Growth Suriname (GGS) is een organisatie dat het land helpt de balans te verbeteren op ecologisch en cultureel gebied. Deze stichting ontwikkelt nieuwe modellen voor groene groei. GGS is ge├»nteresseerd in het versterken van de capaciteit en de vertaalslag rondom thema’s tussen beleidsmakers en lokale gemeenschappen, waarvan die laatste behoren tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving en afhankelijk zijn van de natuur. GGS leidt de FOREST93 campagne die het behoud van Suriname’s 93 procent bosbedekking benadrukt, zowel voor onze kinderen als voor onze gezamenlijke toekomst op aarde.

Ik werk met GGS samen op een heel specifiek onderdeel. De zee wint snel terrein voor de kust in Suriname, niet alleen door de zeespiegelstijging, maar ook door de zeestroming en harde wind. Een brede strook mangrovebos verdween door inpoldering en menselijk handelen, juist een natuurlijke bescherming van de kust. Voor de aanleg van een dijk is jarenlang geijverd, maar het ontbrak aan geld. 

Professor Sieuwnath Naipal, hydroloog aan de Anton de Kom Universiteit van Paramaribo, bedacht een plan om de oorspronkelijke natuurlijke kustbescherming te herstellen. In 2015 is hij begonnen met het aanplanten van jonge mangrove boompjes die in zout water groeien. De wortels steken als kleine paaltjes omhoog uit de grond. Daardoor bezinkt de klei en ontstaat er landaanwinst in plaats van erosie. In eerste instantie werd Naipal voor gek verklaard, maar inmiddels heeft hij duizenden boompjes gepland met studenten en vrijwilligers. Het resultaat daarvan is dat de grond in de afgelopen jaren 1,50 meter hoger is geworden. Het project ‘Weg naar Zee‘ geniet veel interesse, met name van omliggende landen met een vergelijkbare problematiek. Het project wordt nu ook ondersteund door de Nederlandse ambassade in Paramaribo.